سنگ قله مالون

سنگ تراورتن بخش چهارم سنگ قله

سنگی است که با تیشه کاری کاملا شکل منظمی